Ulice 1945

Spis ulic

NAZEWNICTWO NIEMIECKIE, PRZEJŚCIOWE I AKTUALNE

 

 

 

 

MASSOWERSTRASSE  -  MASZEWSKA, ŚWIERCZEWSKIEGO, PONIATOWSKIEGO

RICHARDSTRASSE  - RYSZARDA -  ŻEROMSKIEGO

DABERSCHESTRASSE  -   DABERSKA – BOHATERÓW WARSZAWY

STARGARDERSTRASSE  -  DABERSKA – WARSZAWSKA - 700 LECIA

BREITESTRASSE - SZEROKA – WARSZAWSKA

GREIFENBERGERSTRASSE  -  ARMII CZERWONEJ – ARMII KRAJOWEJ

AMTSTRASSE  -  od ul. Kościuszki)  ARMII KRAJOWEJ

BURGERSTRASSE  -   ZAMKOWA

LANDKAFELSTRASSE  -    DŁUGOŁĘCKA – 15 LUTEGO

BUCHHOLZ WEG HINTERM   - NADTOROWA

GUTE HOFFNUNG  - MŁYNARSKA

FELDSTRASSE   - MAGAZYNOWA

TRIEFTSTRASSE   -    MICKIEWICZA

BAHNHOFSTRASSE  - PRZODOWNIKÓW PRACY, OFIAR OŚWIĘCIMIA,

DWORCOWA                                                     

GOLLNOWERSTRASSE -  GOLENIOWSKA, STALINA,  JEDNOŚCI  NARODOWEJ,

3 MAJA

KOMMANDEURSTRASSE -  KILIŃSKIEGO

DANZIGERSTRASE  - WARYŃSKIEGO

SAARSTRASSE - KAZIMIERZA WIELKIEGO

FABESTRASSE  - FABRYCZNA

KARLSTRASSE  - BATALIONÓW CHŁOPSKICH

KIRCHOFSTRASSE - 1 MAJA – RZESZOWSKIEGO

NEUE SEEPROMENADE  -  ZIELONA

SCHILLSTRASSE - GAZOWA – BANKOWA

WERDERSTRASSE - DĄBROWSZCZAKÓW

GARTENSTRASSE  - OGRODOWA – WOJSKA POLSKIEGO

GULZOWERSTRASSE - KOŚCIUSZKI

BISMARCKSTRASSE  - TRAUGUTTA

PESTALOZZISTRASSE - PIŁSUDSKIEGO

LANDWEHRWEG  - WIEJSKA

GERICHTSTRASSE  -SĄDOWA

FRIEDRICHSTRASSE – CZRNIECKIEGO,

POSTSTRASSE - KOŚCIELNA-22 LIPCA, KARDYNAŁA STEFANA   WYSZYŃSKIEGO

KIRCHSTRASSE                                                                                                                                KOŚCIELNA- 22 LIPCA

KLEIN  MARKTSTRASSE - OBODRYTÓW

KLEIN SEESTRASSE  - KOWALSKA

TOPFERSTRASSE  - STOLARSKA

SCHUHSTRASSE  -  SZEWSKA,  5  MARCA

GRAF EBERSTEISTRASSE  - ROOSVELTA

 


Ulice w 2000 roku

 

 

                                             POWRÓT