strona 4
1898 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powiększono Szkołę Podstawową do siedmiu klas.
1898 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zlikwidowano Szkołę Letnią dla dzieci z ubogich rodzin.
1900 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Gospodę "Erholungshaus" (Dom Wypoczynkowy) zbudowano w okolicy Góry Szubienic, posiada pokoje gościnne, jednak cały czas zajęte były przez biura 129 Oddziału SA, obiekt zniszczony w 1945 r. obecnie nie istnieje.
1900 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Zbudowano wagę miejską dla bydła przy dworcu kolejowym.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa Gazowni.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa Królewskiego Starostwa.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa mleczarni, gorzelni i krochmalni.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa osiedla "Gute Hoffnung" (Młynarska) w rejonie na południe od dworca.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa promenady przy brzegu jeziora i kąpieliska
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa rozdzielni elektryczności i elektryfikacja miasta.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa Szpitala Powiatowego.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa Urzędu Pocztowego.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Pierwsze wydanie dziennika "Naugarder Kreiszeitung".
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Początek telekomunikacji.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Poparcie władz miejskich dla  budownictwa mieszkaniowego.
1900 0 0 Margrit Schlegel BRD Utworzenie Domu Zdrowotnego dla Kobiet i Domu Wypoczynkowego na Galbergu (Prewentorium).
1900 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto buduje Dom Wypoczynkowy obok Góry Szubienic - zniszczony doszczętnie, już nie istnieje.
1900 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto uzyskuje nowy Dom Wychowawczy dla dzieci trudnych i biednych.
1902 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddanie do użytku linii kolejowej Nowogard - Dobra.
1904 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddano do użytku szosę Nowogard - Wierzchy - Szczytniki.
1904 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Założono Szkołę Zawodową.
1905 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Dobudowano chłodnię i mieszkanie dla dyrektora  przy Rzeźni Miejskiej.
1905 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przy masarni wybudowano chłodnię i mieszkanie dla dyrektora /ul.Gartenstrasse/ ul. Wojska Polskiego.
1905 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Udział robotników polskich regencji szczecińskiej wynosi:  5.7%.
1906 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wybudowano Gazownię oraz rozdzielnię prądu z niezbędnymi biurami i 2 budynki mieszkalne dla pracowników.
1908 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Rozpoczęto budowę na osiedlu "Dobra Nadzieja" (obecnie rejon ulic  Młynarskiej i Sienkiewicza) 4 domy czterorodzinne, 2 sześciorodzinne, oraz 1 ośmiorodzinny - koniec budowy w 1920 r.
1908 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wybudowano nowy zakład przerobu ziemniaków - Krochmalnię, zakład zatrudnia 100 robotników w czasie kampanii.
1910 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler W mieście powstał Klub Sportowy.
1910 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Wybudowano dwie nastawnie kolejowe, duże warsztaty naprawcze oraz dwa domy 6 rodzinne dla kolejarzy przy ul. 3 Maja.
1910 0 0 Margrit Schlegel BRD Nowogard liczy według spisu ludności 5 087 osób, z tego 369 więźniów. Natomiast liczba  domów mieszkalnych wynosiła 413.
1910 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uległy zniszczeniu chrzcielnice romańskie, które zdewastowała łobuzeria.
1910 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Od 1882 r. wzrosła ilość budynków mieszkalnych z 300 do 413.
1910 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddano do użytku budynek Bazy Pożyczkowej.
1910 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zaludnienie powiatu 2400 osób /do 1925 r./
1911 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wybudowano nowy budynek Ratusza przy Rynku nr 16, ze słynną piwiarnią w piwnicy.
1911 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa nowego Ratusza przy głównym rynku.
1911 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Magistrat przeniósł się do nowej siedziby przy Rynku.
1911 7 25 Margrit Schlegel BRD Poświęcono nowy budynek ratusza na Rynku, projekt pochodzi od miejskiego architekta  Bergera.
1911 7 25 Margrit Schlegel BRD W tym czasie burmistrzem miasta Nowogard jest Schwarz, starostą Ernst von Zitzewitz.
1914 0 0 Margrit Schlegel BRD Nowogardczanie dowiadują się o wybuchu I Wojny Światowej.
1918 0 0 Dz.N. nr 6/95 Zbigniew Miler W celu rozluźnienia placówek szkolnych wybudowano barak i urządzono w nim trzy izby lekcyjne, trzy obiekty razem stanowiły zamknięty dziedziniec szkolny.
1918 0 0 Margrit Schlegel BRD W Nowogardzie  istnieje Archiwum Miejskie oraz Muzeum Regionalne.
1918 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W rolnictwie powiatu nowogardzkiego pracuje 586 Polaków.
1918 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Piorun uderzył w wieżę, ogień strawił słowiańską sygnaturkę na Wieży Dzwonów i osmalił ściany i sklepienie kościoła.
1918 4 8 Margrit Schlegel BRD Symbol miasta, kościół Mariacki podczas burzy został trafiony przez piorun i prawie całkowicie spalony.
1920 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Gruntownie przebudowano biurowiec przy ul. Goleniowskiej (3-go Maja), w którym wynajmował pomieszczenia Urząd Skarbowy.
1920 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Biurowiec Urzędu Skarbowego /3-go Maja 14 / gruntownie przebudowano i unowocześniono.
1920 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wzniesiono pomnik Ottona von Bismarck'a na środku Rynku.
1920 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Obok stadionu wzniesiono pomnik poległych w latach 1914-1918. Obecnie już nie istnieje.
1921 0 0 Dz.N. nr 6/95 Zbigniew Miler Do szkoły uczęszczało 680 dzieci podzielonych na 15 klas, opiekowało się nimi 16 nauczycieli.
1921 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Aż do wyzwolenia rektorem Szkół w Nowogardzie był Herbert Notzke.
1921 10 1 Dz.N. nr 6/95 Zbigniew Miler Obowiązki rektora z rąk  Laabsa przejął Herbert Notzke i pełnił je nieprzerwanie do 1945 r.
1922 0 0 BDP-17/92 Na wieży kościoła znajdują się trzy różnej wielkości dzwony o imionach: Liebe-Miłość, Glaube-wiara, Hoffnung-Nadzieja.
1922 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wzniesiono salę gimnastyczną przy ulicy Blacharskiej , z której korzystali uczniowie oraz towarzystwa gimnastyczne.
1923 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa Szkoły Średniej im. "Bismarcka" przy ul Wojska Polskiego (Garten Strasse).
1924 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa hotelu "Furst Bismarck" (obecna "Przystań").
1924 0 0 Margrit Schlegel BRD Renowacja kościoła Mariackiego.
1925 0 0 BDP-63/94 Miasto zamawia wykonanie organów do kościoła w firmie Witteck w Elblągu.
1925 0 0 Margrit Schlegel BRD Odnowienie kąpieliska przy jeziorze i przekształcenie obiektów sportowych w Golbergu (Prewentorium).
1925 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bismarck'owie posiadają majątki: Jarchlino, Lestkowo, Konarzewo, Kulice, Jarchliniec, Sąpolno.
1925 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kryzys, spadek wydajności rolnej oraz zarzucenie pracochłonnych upraw.
1925 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powiat opuszcza 3200 osób /do 1939 r./
1925 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W powiecie nowogardzkim pracuje 106 robotników polskich.
1925 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rodzina Bismarck'ów największym właścicielem gruntów o pow.1055 ha.
1925 12 31 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zawaliły się gotyckie wiązania przed głównym ołtarzem w kościele.
1926 0 0 Margrit Schlegel BRD Zakładanie parku "Reinke Park".
1926 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1929 r. gruntowna konserwacja kościoła, z rupieciarni wydobyto i ustawiono ołtarz główny z XV w.
1926 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Dwa ocalałe nagrobki w kościele przymocowano do ścian żelaznymi okuciami.
1926 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Elbląska Wytwórnia Organów Wittek wykonała dla kościoła Mariackiego w Nowogardzie organy 24 - głosowe.
1926 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pod podłogą  w kościele zainstalowano centralne ogrzewanie, wzmocniono filary i sklepienia.
1926 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wielkie ilości czaszek i kości przeniesiono pod podłogę za ołtarzem i tam je pochowano.
1926 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Właścicielem największej restauracji w Nowogardzie jest Trieglaff ( Trzygłów ?).
1926 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zrekonstruowano barokową ambonę, obniżono podłogę kościelną - likwidując podziemia nawy głównej.
1927 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Format Gazety Regionalnej to:  48 stron formatu książkowego.
1927 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Gazeta Regionalna wydawana jest jako miesięcznik pod redakcją dr Jacebiego - radcy szkolnego z Nowogardu.
1927 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wydawana jest : "Gazeta Regionalna Powiatu Nowogardzkiego" - /"Heimatsbletter fur dem Kreis Naugard"/.
1927 0 0 Z.Miler,  DN 537 Urodził się Ludwik III Eberstein, nosił przydomek "Miłujący Przepych".
1928 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Urządzono kąpielisko nad jeziorem Nowogardno, wybudowano kabiny i obiekty plażowe.
1928 0 0 Margrit Schlegel BRD Przebudowa i rozbudowa ulic Breiten Strasse i Greifenberger Strasse (obecnie 700-lecia i Warszawska) na nowoczesne ulice handlowe.
1928 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nad jeziorem Nowogardno urządzono Kąpielisko Miejskie.
1928 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pracuje w powiecie nowogardzkim 70 robotników polskich.
1929 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Bractwo Kurkowe przeniosło się na drugi koniec Nowogardu w rejon Góry Szubienic.
1929 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Latem odbyła się uroczystość poświęcenia nowej strzelnicy przy Gartenstrasse obecnie Wojska Polskiego, do strzelnicy należał dom strzelecki bractwa.
1929 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wskutek strasznego wyzysku ponowna fala emigracji - nazwana zjawiskiem "ucieczki ze wschodu" /do 1933 r./.
1929 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddano do użytku dom strzelecki służący zebraniom i uroczystościom Bractwa Kurkowego.
1929 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uroczyste poświęcenie strzelnicy wybudowanej przy Gartenstrasse - obecnie ul.  Wojska Polskiego.
1929 3 17 Margrit Schlegel BRD Dzięki ofiarności Nowogardczan kościół został odbudowany, konsekrowany podczas uroczystego nabożeństwa.
1929 3 17 Margrit Schlegel BRD Odrestaurowano ołtarz główny, zainstalowano nowe organy, wieża kościelna otrzymała znów sygnaturkę.
1930 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Ostatnia wielka impreza Bractwa Kurkowego w przedwojennym Nowogardzie, to Okręgowe Zawody Strzeleckie.
1930 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wzniesiono budynek Biblioteki Ludowej. Fundatorem tej placówki był urodzony w Nowogardzie profesor Otto Reinke, który przekazał na ten cel 250 książek.
1930 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wzniesiono Remizę Strażacką przy Poststrasse (Pocztowa) obecnie Kardynała Wyszyńskiego, wraz z 6 mieszkaniami dla strażaków, obiekt posiada  bardzo nowoczesne wyposażenie.
1930 0 0 Margrit Schlegel BRD Liczba mieszkańców wynosi 6 977 osób.
1930 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wzniesiono pomnik Ferdynanda Schill'a przy ul. Gazowej  i  3-Maja / obecnie  Pomnik Nieznanego Żołnierza/.
1930 8 15 Dokument w Kalendarium Urodził się Stanisław Steczek.
1932 0 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Szkoła Zawodowa otrzymała nowy regulamin nauczania, regulamin przewiduje zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli poszczególnych przedmiotów zawodowych.
1932 0 0 Dz.N. nr 6/95 Zbigniew Miler Rozpoczęto budowę nowej Szkoły Ludowej przy obecnej ul. Wojska Polskiego tuż obok istniejącej już Szkoły Średniej im. Bismarcka.
1932 0 0 Dz.N. nr5/95 Do 1936 r. urząd starosty pełnił dr Alfred Kieckebusch.
1933 0 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Drugie przedszkole znajdowało się na osiedlu Dobra Nadzieja (rejon Młynarskiej) i podlegało NSV - Narodowo -Socjalistycznej Opiece Społecznej.
1933 0 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Ojczyźniany Związek Kobiet prowadzi przedszkole przy ul. Małego Jeziora (Kowalskiej), kieruje nim siostra zakonna Marta Bukowski do marca 1945 r.
1933 0 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Rozwiązano istniejący od dziesięcioleci Dom Opieki dla Chłopców (obecny dom starców).
1933 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Administracja sądownictwa posiadała: Więzienie dla Młodocianych składające się z budynku bramowego, kościoła,  i 10 budynków więziennych.
1933 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Pomorska Izba Rolnicza prowadziła Zimową Szkołę Rolniczą mieszczącą się przy ul. Kilińskiego (obecny stary obiekt ZDZ).
1933 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Urzędnicy więzienia,  w tym pastor i nauczyciel,  zamieszkiwali w 7 budynkach mieszkalnych przy ul. Zamkowej i Armii Krajowej.
1933 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler W mieście istnieje nieliczna grupa Ewangelicko-Luterańska zwana staroluterańską, jej wyznawcy zbudowali skromną świątynię bez wieży, która stała u zbiegu ulic Armii Krajowej i Wojska Polskiego.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Biblioteka Ludowa posiada w swoich zbiorach 10 tyś. tomów, na uzupełnienie zbiorów z kasy miejskiej przeznaczano rocznie 400 marek.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Członkami Rady Miejskiej zostali  Wilhelm Barkusky, Fritz Christen, Hermann Fitting, Constans Geiger, Otto Habeck, Erich Mau, Gustaw Struck, Fritz Stumke, Wiernov i inni (nazwiska nieustalone).
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Członkowie Związku Żołnierzy Frontowych "Stalowy Hełm" zorganizowali uzbrojoną demonstrację celem uwolnienia z Aresztu Śledczego swoich zwolenników.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Dom towarowy Beera - Żyda, przeszedł w ręce firmy Schluter, sklep Lippmanna przejęty został przez Koncern Domów Towarowych Gustawa Zeecka.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Po objęciu władzy przez faszystów odłożono realizację planu budowy wodociągów i kanalizacji.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Lekarz Rosenbusch - Żyd, swoją praktykę lekarską sprzedał doktorowi Eichhorst.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Magistrat składa się z burmistrza i zastępcy, którym jest mistrz budowlany Herman Hundertmark, oraz 6 rajców, 5 z nich z partii mieszczańskiej, Otto Roloff z NSDAP, rada miejska liczyła 14 członków.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Około 10 km brukowanych ulic oświetlano latarniami gazowymi.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Pierwszym przejawem nasizmu był bojkot sklepów żydowskich prowadzony już od wiosny.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Po przejęciu władzy przez faszystów w magistracie pozostali tylko członkowie NSDAP: Otto Ackermann, Hans Knupfer, Gerhard Kopp, Karl Lankow, August Ludtke, Karl Nordwig, Ernst Schultz.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Pośrodku Rynku stoi pomnik Otto von Bismarck'a, natomiast pomnik poległych w latach 1914-1918 wzniesiono obok stadionu. Pomnik Ferdynanda Schill'a stał przy ul. Schill'a i Gollnowerstrasse (obecni Bankowa).
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Projekt budżetu miasta przewidywał 750 tyś.RM. Wpływy 450 tyś. RM.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Urzędująca w ratuszu Policja składa się z 5 funkcjonariuszy, z chwilą wcielenia do pruskiej policji skład osobowy wzmocniono do 8 osób.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Usunięty został przez faszystów z funkcji burmistrza Fritz Winkler, komisaryczną władzę sprawuje członek NSDAP malarz Fritz Christena.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler W celu uregulowania wszelkich spraw spornych organizacji para-militarnych ujednolicono przepisy, do miasta w tym celu przybył generał - Obergruppenfurer Edmund Heines.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler W latach 1933/34 biurowiec na rogu ul. Szkolnej (Luboszan) i Najświętszej Marii Panny,  w którym mieściła się do tej pory Szkoła Ludowa, przebudowano na Dom Partii NSDAP.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler W mieście znajduje się Urząd Opieki Społecznej oraz Urząd do Spraw Młodzieży, sprawuje kuratelę i troszczy się o swoich 130 wychowanków.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Władzę w Niemczech przejął Adolf Hitler, skutki tego szybko dotarły do Nowogardu.
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Zbudowano plac sportowy i salę gimnastyczną przy ul. Wojska Polskiego (Gartenstrasse).
1933 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Zbudowano w latach 33/34 Szkołę Ludową przy Gartenstrasse - obecnie Wojska Polskiego, posiadającą 18 izb lekcyjnych, w których uczyło się 1000 do 1200 uczniów wraz z klasami Szkoły Zawodowej.
1933 0 0 Margrit Schlegel BRD Adolf Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy. Do Nowogardu przybywają emisariusze nowej partii NSDAP. Nowogardczanie sceptycznie przyjmują nowy porządek.
1933 0 0 Margrit Schlegel BRD Bojkot sklepikarzy żydowskich w Nowogardzie, przekazanie ich sklepów na własność obywatelom niemieckim.
1933 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa nowej Szkoły Ludowej obok już istniejącej Szkoły Średniej im. "Bismarcka".
1933 0 0 Margrit Schlegel BRD Komendę Powiatową Policji przebudowano na Urząd Finansowy przy ul. Gollnow Strasse.(3-go Maja).
1933 0 0 Margrit Schlegel BRD Wybudowano halę gimnastyczną przy Szkole Średniej im. "Bismarcka".
1933 0 0 Margrit Schlegel BRD Zmodernizowano Rzeźnię Miejską przy  Garten Strasse ( ul. Wojska Polskiego).
1933 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Biurowiec przy ul. Luboszan przebudowano na Dom Partii NSDAP 1934 r - doszczętnie zniszczony w 1945 r.
1933 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bojkot w mieście sklepów żydowskich, udział biorą bojówkarze SA.
1933 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Budżet miasta przewidywał 750 tyś.RM, w tym z wpływów podatkowych 450 tyś. RM.
1933 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard posiada pełne opracowanie planów budowy wodociągów i kanalizacji.
1933 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W mieście żyje i tworzy malarz Kurt Poremba, twórca obrazów, drzeworytów, miedziorytów o nowogardzkim regionie.
1933 1 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler W Szkole Ludowej panna Gritepass obejmuje klasę gospodarstwa domowego.
1933 4 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Nauczyciel Sell rozpoczął zajęcia w Szkole Ludowej z tematów kupiectwa.
1933 8 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler W samym mieście Nowogard zamieszkuje 7 356 osób.
1933 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Szkole Ludowej nauczyciel Willi Faulenbach po ustąpieniu Emila Katha, został mianowany kierownikiem Szkoły Zawodowej i funkcję tę pełnił do września 1939 r.
1933 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Szkole Ludowej nauczyciel Willi Faulenbach przejął klasę rzemiosła.
1934 0 0 Dz.N. nr 6/95 Zbigniew Miler Nastąpiło przejęcie całej budowli Szkoły Ludowej przez władze oświatowe oraz inauguracja roku szkolnego w nowym obiekcie.
1934 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Przez krótki okres czasu burmistrzem był redaktor Gerthard von Gottberg, następnie inspektor telegrafów Gemberg.
1934 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Dobudowano Szkołę Średnią im. Bismarck'a przy ul. Gartenstrasse /Wojska Polskiego/.
1934 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Szybki spadek dochodowości rolnictwa powiatu nowogardzkiego do 1938 r.
1935 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Burmistrzem jest dr Richard Blankenburg, stanowisko to piastuje do marca 1945 r.
1935 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler W latach 1935/1937 obiekt rzeźni gruntownie przebudowano i unowocześniono.
1935 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W gmachu ratusza istniała cela więzienna, gdzie więziono Polaków, Francuzów, Rosjan.
1936 0 0 Dz.N. nr5/95 Do 1945 r. urząd starosty pełni dr Ermst Kribben.
1936 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stan inwentarza żywego: koni - 9632, bydła - 44568, trzody chlewnej - 76165, dojnych krów - 25925, owiec-13404.
1936 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Urząd starosty pełnił dr Emst Kribben  do 1945 r.,  /zmarł 1976 r. w Niemczech w Lingen /Ems/.
1937 0 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Diakonissy (siostry miłosierdzia) ze Szczecina urządziły w głównym budynku Dom Starców, próbowały bez powodzeniem zadoptować oborę na obiekt mieszkalny.
1937 0 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Obiekt, zabudowania i przyległy grunt superintendent Lohoff przekazuje władzom kościelnym (obecny obiekt Domu Opieki dla Dorosłych).
1937 0 0 Margrit Schlegel BRD Więzienie przekształcono na więzienie dla młodocianych.
1937 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wzmianka o Nowogardzie w książce "Kultur Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk" prof.W.Łęgi.
1938 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler W mieście pozostały tylko 3 żyjące w ciągłym strachu rodziny żydowskie liczące razem 8 osób.
1938 0 0 Margrit Schlegel BRD Nowogard liczy 7 986 osób.
1938 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem zostaje  redaktor Gerhard von Gottberg.
1938 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Duży wzrost polskiej siły roboczej, która przeżyła II wojnę i doczekała się wyzwolenia w 1945 r.
1938 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kolejnym burmistrzem miasta inspektor telegrafów Gemberg.
1938 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Nowogardzie pozostały zastraszone 3 rodziny żydowskie , razem 8 osób.
1938 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zadłużenie gospodarstw rolnych sięga 90%.
1938 11 1 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zarząd Komisaryczny kierowany przez malarza Fritza Christena członka NSDAP.
1938 11 9 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Podczas tzw. "kryształowej nocy" spalono synagogę przy ul. Szewskiej oraz zdemolowano sklepy Bamberga, Lewińskiego i Waltera.
1938 11 9 Margrit Schlegel BRD "Kryształowa Noc" w Nowogardzie, bojówki NSDAP palą synagogę żydowską.
1939 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Ostatnie strzelanie do tarcz , królem kurkowym został wówczas Wilii Schulz, natomiast rycerzami Otto Rezlaff i Paul Vandreyer.
1939 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler W mieście funkcjonuje krochmalnia, mleczarnia, cegielnia, gorzelnia, kilka tartaków, kilka zakładów budowlanych oraz fabryka wagonów.
1939 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Łączna migracja z powiatu Nowogardzkiego 1871/1939 r.     wynosi 32 600 osób.
1939 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto liczy 8202 mieszkańców i jest ośrodkiem handlu bydła i przetwórstwa płodów rolnych.
1939 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard na rzecz Szczecina odstąpił 2 gminy z 3529 mieszkańcami.
1939 5 0 G.Sz.58/77 Nowogard posiada Komendę Uzupełnień Wehrmachtu dla rejestracji poborowych.
1939 9 0 G.Sz.58/77 Ostatnie strzelanie do tarcz. Królem Kurkowym został Willi Schulz nagrodzony złotym łańcuchem.
1939 9 1 Margrit Schlegel BRD Początek II-ej Wojny Światowej.
1939 10 1 Margrit Schlegel BRD Przeprowadzono spis ludności i spis gospodarstw - mienia.
1939 11 15 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przywieziono do Nowogardu z pierwszych łapanek ludność woj. warszawskiego.
1939 12 16 St. Rzeszowski Kronika cz. I Trzech policjantów skierowano na wieś, natomiast do służby powołano: kuśnierza Hilbrechta i fryzjera Kocha. Utworzono też policję pomocniczą z członków SA i SS.
1939 12 17 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje: 8 148 osób.
1940 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Do 1944 r. istnieje punkt rozdzielczy - do selekcji dostarczonych z łapanek niewolników z terenów Mazowsza.
1940 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa Elewatora Zbożowego.
1940 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W powiecie jest: 14 gorzelni-produkcja 2 552 600 l. spirytusu, 6-krochmalni, 39 -młynów, 19-mleczarni.
1940 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zarządzenie Himmlera: "Polak nie powinien mieć praw, ma być tylko siłą roboczą !."
1940 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje: 8 200 osób.
1941 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Ostatnim gospodarzem budynku Bractwa Kurkowego przy ul. Gartenstrasse (stara harcówka) był Wilhelm Buck.
1941 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wystąpienie silnych zaskakujących mrozów,   odnotowano duże straty w rolnictwie.
1942 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler W budynku Bractwa Kurkowego przy obecnej ul. Wojska Polskiego mieścił się szpital wojskowy.
1942 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Dom strzelecki   pełni rolę szpitala wojskowego obecnie obiekt " Meratronik" zwany" Harcówką".
1942 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Największy napływ niewolników III Rzeszy do Nowogardu z krajów okupowanych i Niemiec.
1942 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Urząd Pracy w Nowogardzie otrzymał 3000 ludzi do swojej dyspozycji.
1942 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nadszedł transport tylko z 28 Rosjanami  i  9 Słowakami.
1942 5 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Napływ niewolników: 147 Włochów, 283 Polaków, 126 Ukraińców i 200 Łotyszów
1942 7 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Arbeitsamt (Biuro Pracy i Zatrudnienia) w Nowogardzie otrzymuje uzupełnienie 230 niewolników  i  552 uczniów ze Szczecina.
1943 0 0 Dz. N. nr 6/95  Zbigniew Miler Małą salę zebrań Domu Starców przeznaczono dla uchodźców z Zagłębia Ruhry, stanęło tam 14 łóżek.
1943 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrz Nowogardu  dr von Blankenburg w pełni popierał sadystyczne poczynania swoich podwładnych policjantów.
1943 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Linia kolejowa na odcinku Nowogard-Dobra posiadała 20 km torów normalnej szerokości !
1943 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na ogół zatrudnionych w powiecie pracuje od 15 do 20% Polaków jako robotnicy przymusowi.
1943 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Szefem nowogardzkiego Prezydium Policji jest oberleutnant Joerna.
1943 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wachmistrz Els znany był z sadystycznej postawy wobec niewolników - Polaków i innych.
1944 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I "Bekanntmachnung" często obwieszczało o skazaniu Polaków na karę śmierci - wywieszane w miejscu publicznym.
1944 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Gestapo ze Szczecina zabierało podejrzanych wagonem towarowym, nikt już nie wracał.
1944 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Koło miasta zaczęto budować polowe umocnienia obronne.
1944 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powoli i bardziej przestraszeni Niemcy zaczęli odpływać z powiatu nowogardzkiego w centralne Niemcy.
Kalendarium strona 3 NASTĘPNA STRONA
      POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ