strona 3
1807 8 9 St. Rzeszowski Kronika cz. I Garnizon francuski doprowadza swoim pobytem w mieście  mieszczan do ruiny.
1807 8 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zniesienie poddaństwa chłopstwa i zarazem pozbawienie  chłopów części uprawianej przez nich ziemi.
1807 11 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pojawiają się pierwsi uciekinierzy pruscy spod Jeny, ciągną rozbite tabory, lazarety, sztaby w stronę Kołobrzegu.
1807 12 0 Dz.N. Przez miasto przechodzi korpus Soulta.
1807 12 6 Dz.N. Do 15 .XII. bawi w mieście małżonka marszałka Francji , koszty jej pobytu - 60 talarow - ponosi kasa miejska.
1807 12 19 Dz.N. Do 31.03.1808 r. w rejonie miasta stanęła brygada wojsk francuskich Ameya, okupując cały powiat.
1807 12 19 Dz.N. Dowódca brygady wojsk francuskich zamieszkał w domu burmistrza Lindena.
1808 0 0 Kronika Lawerentza Nowogard / Naugard  staje się miastem powiatowym.
1808 0 0 Kronika Lawerentza Wprowadzono Dekret Ustaw Miejskich. Wybrano radnych miejskich, nastąpiło oddzielenie sądownictwa od administracji.
1808 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto uzyskuje status miasta powiatowego, wybrano po raz pierwszy radę miejską, wybierając rajców miejskich.
1808 0 0 Margrit Schlegel BRD NOWOGARD STAJE SIĘ MIASTEM POWIATOWYM ! Dekret o wprowadzeniu ustaw miejskich, wybór pierwszych radnych miejskich, oddzielenie sądownictwa od administracji.
1808 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Prawo głosu miało 165 podatników,  a miasto miało 2 okręgi i 24 deputowanych miejskich.
1808 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wojska okupacyjne francuskie,  w tym garnizon włoski, opuściły Nowogard.
1808 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wydano tzw. "Porządek miejski"  - prawa mieszczan mieli tylko ci mieszczanie, którzy płacili podatki.
1808 4 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powrót wojsk pruskich przyjmowano z radością, armia napoleońska była złym wybawcą.
1808 9 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Korpus wojsk pruskich w drodze do Berlina jest  przychylnie witany w mieście.
1808 12 0 Dz.N. Burmistrz za pobyt dowódcy wojsk okupacyjnych wystawił miastu rachunek aż na 612 talarów.
1808 12 3 Dz.N. Przybywa do miasta pruska formacja dragonów gwardii przybocznej królowej Luizy.
1808 12 8 Dz.N. Następny dowódca francuski gen. Mile  zluzował poprzednika zajmując kwaterę na trzy dni.
1809 0 0 Dziennik Nowogardzki 55/539 Zbigniew Miler Żołnierze Schill'a, maszerujący w stronę Prus Wschodnich, wydobyli z wody uszkodzoną armatę i ustawili ją na rynku.
1809 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ludność Nowogardu liczy 940 osób.
1809 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ludność Nowogardu wzrosła z 940 do 1237 mieszkańców (w okresie do 1811r.).
1809 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W ciągu 1810 r. zamek nowogardzki zamieniono w więzienie.
1810 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto nosi nazwę NAUGARD  do marca 1945 r,.
1810 0 0 Prog.TMZN Nowogard liczy 1207 mieszkańców.
1811 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Do 1813 roku w ręce prywatne przeszło 15 folwarków, wiosek i dóbr rycerskich.
1811 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Liczba mieszkańców wzrasta do 1126 osób (stałych mieszkańców).
1811 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ludność Nowogardu liczy 1237 osób.
1811 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na skrzyżowaniu dróg Wyszomierz - Sąpolnica w Długołęce wzniesiony krzyż przez Garnizon Wojska Polskiego.
1812 0 0 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice Przez Nowogard w kierunku wschodnim przechodzi Północna Grupa Wielkiej Armii licząca 63 000 żołnierzy, w tym 109 generałów i pułkowników.
1812 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przemarsz przez miasto armii napoleońskiej idącej na wschód.
1812 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W rejonie nowogardzkim stacjonuje wojsko polskie garnizonów  Księstwa Warszawskiego.
1812 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 1126 osób.
1812 0 0 Wiad. Zach.12/73 Przemarsz przez miasto 60 tysięcznej armii Napoleona  w kierunku do Moskwy.
1812 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kwaterowało na Ziemi Nowogardzkiej 63 080 żołnierzy napoleońskich,  w tym 49 generałów i 60 pułkowników.
1813 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Dawny zamek feudalny zamieniono na więzienie dla zwolenników Napoleona.
1813 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Rozpoczął się okres tyranii pruskiej.
1813 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Armia napoleońska opuściła Pomorze, w dawnym zrujnowanym zamku uczyniono kazamaty i miejsce kaźni dla stronników Napoleona.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Armia rosyjska cara Aleksandra I weszła na Pomorze, Prusacy wprowadzają własne rządy.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Ernest Karl Stark - narodowość nie ustalona.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Kuss - narodowość nie ustalona.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Koszt wyposażenia wojska przeciwko Francuzom wynosi 10 tyś.talarów. Miasto bierze pożyczkę.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kościół zostaje obrabowany w czasie przejścia oddziałów rosyjskich pomagających Prusakom w odzyskaniu Pomorza.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na bagnach w pobliżu zamku założono "francuski cmentarz",  na którym chowano zmarłych w szpitalu wojskowym.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard dodatkowo wyposaża szpital wojskowy Landwehry w 200 łóżek.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Powiat Nowogard wystawia 2 kompanie piechoty /400 osób/ oraz pół szwadronu kawalerii.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przemarsz uchodzących wojsk francuskich przed pościgiem Rosjan.
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uciekające  wojsko w sile 15 tyś. żołnierzy dopuszcza się licznych rabunków i gwałtów .
1813 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W czasie odwrotu przeszło przez Nowogard już tylko 8 910 żołnierzy, 52 generałów i pułkowników oraz 366 innych oficerów.
1814 0 0 Wiad.Zach.12/73 Spod Moskwy przez Nowogard wraca zaledwie 9 tyś. żołnierzy napoleońskich.
1815 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ferdynand von Bismarck zamieszkuje z rodziną w Konarzewie.
1815 0 0 Margrit Schlegel BRD Zjednoczenie całego Pomorza po wojnach wyzwoleńczych.
1815 4 1 Książka pt ."Bismarck" Otto Bismarck urodził się jako 4 kolejne dziecko wrodzinie.
1816 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Konarzewie spędzają dzieciństwo: Bernard, Otto  "żelazny kanclerz" Rzeszy (Otto Bismarck).
1816 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 1 277 osób.
1817 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Na wniosek nowego burmistrza 149 mieszczan założyło spółkę z zamiarem odkupienia od króla folwarku Werder.
1817 0 0 Margrit Schlegel BRD Do 1821 r. trwają prace przebudowy zamku Ebersteinów na zakład karno-poprawczy.
1817 0 0 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice Do 1822 r. trwały prace przy odbudowie zamku, przekształcono go na więzienie.
1817 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozpoczął się okres prześladowań ludności polskiej, bezwzględna germanizacja.
1817 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stacjonuje garnizon 170 żołnierzy i kompania II Regimentu Piechoty w sile 209 żołnierzy Landwehry.
1817 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Nowogardzie na zamku założono obóz koncentracyjny, więziono uczestników walk wyzwoleńczych.
1818 3 16 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Zakończenie rokowań dotyczących odkupienia folwarku Werder.
1818 3 27 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Doniosła uroczystość przekazania folwarku władzom miejskim.
1819 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Trzeci przywilej dla Bractwa Kurkowego w wyniku wzrostu nastrojów nacjonalistycznych oraz ożywienie działalności gildy. Ćwiczenia odbywały się w lasku porastającym Smocze Wzgórze, obok strzelnicy garnizonowej.
1819 0 0 G.Sz.135/74 Dyrektor więzienia, Schnuchl, zgadza się na pisanie biografii przez więźnia Gotfryd Kinkla.
1819 10 8 G.Sz.135/74 W więzieniu osadzony został Gotfryd Kinkel - bojownik okresu Wiosny Ludów.
1819 10 8 St. Rzeszowski Kronika cz. I Reforma administracyjna: część majątków rodziny Dewitz lokalizuje się poza granicami powiatu.
1820 0 0 Margrit Schlegel BRD Trwa ciągle adaptacja  i  modernizacja zniszczonego zamku Ebersteinów na zakład karny.
1820 0 0 Margrit Schlegel BRD W nowo oddanym więzieniu nowogardzkim uwięziono pierwszych skazanych więźniów z Kołobrzegu i Szczecina.
1820 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddano do użytku nową szkołę 3-klasową,  w której nauczali - kościelny i nauczyciel.
1820 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przejazd króla pruskiego z Berlina do Petersburga przez Nowogard.
1820 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przeniesiono do Nowogardu więzienie ze Stargardu szcz.
1821 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W więzieniu nowogardzkim istnieje oddział kobiecy /do 1851 r./
1822 0 0 Margrit Schlegel BRD Osuszanie małego jeziora, połączenie więzienia z miastem przez budowę przejścia.
1822 0 0 Margrit Schlegel BRD Spuszczono wodę z małego jeziora przy więzieniu i powstał park dla więźniów (Anstaltswiesen").
1822 0 0 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice W trakcie przebudowy zamku zamurowano wejście do podziemnego tunelu łączącego Grodziec z kryptą hrabiowską, znajdującą się pod kaplicą Świętej Trójcy w kościele Mariackim.
1822 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Spuszczono wodę z mniejszego jeziora, tworząc łąki miejskie.
1823 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Od tego roku w latach następnych wykonywanie kary śmierci odbywało się na dziedzińcu więzienia, członkowie gildy strzeleckiej z kompanią wojskową tworzyli kordon oddzielający widzów od szafotu.
1823 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Ostatnia publiczna egzekucja na Wzgórzu Szubienic, wieszano tutaj zbrodniarzy skazanych wyrokiem Sądu Powiatowego.
1823 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Od tego roku egzekucje odbywają się na dziedzińcu więzienia.
1823 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ostatnia egzekucja publiczna na Wzgórzu Szubienic.
1824 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozbiórka starych murów obronnych.
1825 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Spłonęła Brama Stargardzka, nieco później rozebrano Bramę Gryficką.
1828 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest E.F. Schwebes - narodowość nie ustalona.
1831 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 1 897 osób.
1832 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Getyndze.
1833 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Nowogardzkie Bractwo Kurkowe założyło plac ćwiczeń i rozpoczęło zalesienie piaszczystych wzgórz (obecny teren starej harcówki).
1833 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck poświęca się przez kilka lat pracy we własnym majątku ziemskim.
1833 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck wbrew woli rodziców porzuca karierę urzędnika.
1833 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zakończenie budowy szosy w kierunku Koszalina.
1834 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest J.D.Fr.  Hartmann - Niemiec.
1835 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Magistrat ODKUPIŁ od rządu pruskiego jezioro.
1835 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otto Bismarck zdał egzamin referendarski w Berlinie.
1836 0 0 Dz.N. Do 1867 Burmistrzem Nowogardu jest Jan Karol Ludwik Lawerentz
1836 0 0 Margrit Schlegel BRD Objęcie władzy przez burmistrza Lawerentza - autora Kroniki Miasta Naugard/Nowogard.
1836 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Największa inwestycja miejska : wybudowanie szpitala.
1836 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozbiórka resztek murów obronnych.
1838 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Przy południowej krawędzi Wzgórza Wałowego założono żwirownię miejską, którą eksploatowano ok.100 lat.
1838 0 0 Margrit Schlegel BRD Burmistrz Nowogardu Johan Karl Ludwig Lawerentz dokonał jako pierwszy spisu wydarzeń i stworzył pierwszą pisaną kronikę miasta.
1839 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Gruntowny remont kościoła, w kaplicy Świętej Trójcy urządzono magazyn - rupieciarnię.
1840 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Spis ludności powiatu nowogardzkiego.
1841 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bracia Bismarck kandydują do Urzędu LANDRATA.
1842 0 0 Kronika Lawerentza Budowa miejskiej cegielni w Grossen Buchholz.
1842 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przeniesienie szkoły do nowego budynku.
1843 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 2 775 osób plus 663 więźniów.
1844 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W więzieniu nowogardzkim przebywa 699 więźniów.
1845 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do stłumienia rozruchów głodowych powołano Związek Bezpieczeństwa Miejskiego.
1845 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Próba wielkiej ucieczki z więzienia, lecz bunt został szybko i krwawo stłumiony.
1846 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck poprosił pana Puttkamera o rękę Joanny Puttkamer.
1846 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otto von Bismarck opuszcza powiat nowogardzki. Obejmuje służbę państwową.
1847 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck zaręcza się z Joanną Puttkamer.
1847 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck został wybrany do zjednoczonego sejmu Prus.
1847 0 0 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice Zaczęła ukazywać się pierwsza gazeta nowogardzka, wydawana 3 razy w tygodniu przez Gustawa Kleinego, miejscowego aptekarza i właściciela drukarni.
1847 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bernard von Bismarck wzywa do stłumienia buntu oddziały wojskowe.
1847 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Gazeta Powiatowa redagowana przez Gustawa Kleinego, 4 strony, format A-3, wychodzi w środę i sobotę.
1847 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nieregularnie zaczęto wydawać gazetę "Gazeta Powiatowa dla Powiatu Nowogardzkiego".
1847 7 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wydawana jest "Nowogardzka Gazeta Powiatowa" -  /"Kreisblatt fur den Naugarder Kreis"/.
1848 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck wydzierżawił rodzinny majątek i przeniósł się do Berlina.
1848 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck wygłasza szereg mów politycznych o pogardzie dla przeciwników   wojowniczości Niemiec.
1848 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck zostaje członkiem stworzonej przez braci Gerlich "KAMARYLI".
1848 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu W odbudowanym zamku - więzieniu osadzano bojowników o wolność.
1848 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Budowa cegielni dla potrzeb budownictwa miejskiego.
1848 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Karę w więzieniu o ponurej już sławie odbywają przywódcy rewolucyjni  jak: Gottfryt Kinkiel i inni.
1848 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W mieście funkcjonuje tartak, 2 młyny, 4 wiatraki, 2 browary, 5 destylarni, drukarnia, liczne rzemiosło.
1848 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wybuch ogromnej epidemii cholery - umiera 97 osób. (XI-XII ).
1849 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck do 1850 r. jest członkiem II Izby Parlamentu Pruskiego.
1849 0 0 Książka pt. "Bismarck" Powstaje siedziba Sądu Powiatowego  i budowa obiektu sądowego.
1849 4 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Hotel Roloffa zbudowany w północno-wschodnim rogu rynku,  posiada 14 pokoi gościnnych.
1850 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Zachowany do dzisiaj gmach Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej nr 1 -  zbudowany w 1850 r.
1850 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck kategorycznie stwierdza, że Prusy powinny zostać Prusami.
1850 0 0 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck do 1851 jest posłem do Parlamentu Erfurckiego.
1850 0 0 Margrit Schlegel BRD Budowa drugiego - nowego budynku szkolnego, przejęcie przez miasto szkoły średniej dla chłopców ( do tego czasu było prywatne kierownictwo).
1850 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do II wojny w mieście działa muzeum regionalne.
1850 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Drukuje się pisemko "Wierny Pomorzak" (Der treue Pommmern).
1850 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wybudowano gmach  Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej nr 1.
1850 4 0 G.Sz.135/74 Gotfryd Kinkiel zostaje przeniesiony do więzienia w Kolonii.
1850 11 29 Książka pt. "Bismarck" Otto Bismarck wygłasza słynne przemówienie o punktacji ołumunickiej.
1851 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Magistrat utworzył Zakład Wychowawczy dla dzieci  opuszczonych i zaniedbanych.
1852 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Johann Carl Ludwig Lawerentz.
1852 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 2 098 osób plus 1 055 więźniów.
1856 0 0 M. Schlegel BRD Otwarcie Kasy Oszczędnościowej Powiatu.
1856 0 0 M. Schlegel BRD Otwarto specjalną szkołę dwuklasową dla dzieci zatrudnionych w rolnictwie.
1859 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przystąpiono do organizowania parku miejskiego wzdłuż jeziora .
1859 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W 1859 r. Bollnow w kronice miasta pisze o prowadzonej germanizacji słowiańskiego ośrodka Nowogardu.
1859 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zainstalowano pierwsze lampy uliczne na dwóch głównych ulicach.
1860 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wzniesiono 8 mieszkań oraz biurowiec przy   ul. Hindenburga ( Bohaterów Warszawy 32) z siedzibą Urzędu Katastralnego, miejscową Kasą Chorych oraz Inspektoratem Hodowli Zwierząt.
1860 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Zbudowano budynek mieszkalny przy ul. 5-go Marca nr 3.
1860 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I "Der treue Pommer" - Volksblatt fuer jedermann in Stadt und Land - gazeta ludowa dla każdego w mieście i na wsi.
1860 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Gazeta Ludowa pod redakcją Gustawa Kleinego - zespół  "Patriotów Regionu", format nieco większy od A-3.
1860 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard i okolice opuszcza 1870 osób , udając się poza granice państwa pruskiego /do 1867 r./.
1860 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wydawana jest gazeta: "Rdzenny Pomorzanin" - /"Der treue Pommer"/ - gazeta ludowa, wydawana we wtorki i piątki.
1860 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wzniesiono budynek mieszkalny przy ul. 5 -go Marca 5.
1860 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z Nowogardu emigrują do Ameryki 1592 osoby,  głównie do Brazylii i Argentyny (do 1867 r.).
1860 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zbudowano biurowiec Kasy Chorych, Urzędu Katastralnego i 8 mieszkań przy ul. Boh. Warszawy 32.
1861 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto liczy 3 677 mieszkańców, są już 53 sklepy.
1861 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 4 682 osób plus 905 więźniów.
1862 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na wieży kościelnej umieszczono drugi dzwon wykonany w stargardzkiej wytwórni.
1864 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Budowa trasy drogowej Nowogard przez Dobrą Nowogardzką ze stacją kolejową w Runowie.
1864 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Po połączeniu szkoły męskiej i żeńskiej założono pierwsze gimnazjum.
1865 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Dr G. Kratz podaje przejściowe nazwy:  Nogart, Naugard, Newgarde, Nugarden, Newgarden, Neugarden,
1865 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Dr Gustaw Kratz wydaje pracę o miastach Pomorza Zachodniego, pisze tam o powiecie nowogardzkim .
1865 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W czasie prac badawczych w powiecie koło Dobrej znaleziono urny, naczynia prehistoryczne i szkielety.
1866 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Spis ludności wykazuje 103 Żydów zamieszkałych w mieście.
1866 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wybudowano synagogę dla potrzeb kultu religijnego.
1867 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard jest siedzibą dowództwa okręgu wojskowego powiatów: Nowogard, Łobez, Gryfice i Kamień Pom.
1867 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otto von Bismarck jest posłem junkierstwa powiatu nowogardzkiego.
1869 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Heinrich - Niemiec.
1869 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest prawdopodobnie Eduard Carl Wilhelm Witt - Niemiec.
1870 0 0 G.Sz.29.01.69 Wybudowano szpital za kontrybucję wypłaconą przez Francuzów dla Niemców po 1871 r.
1870 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Jedna z naszych armat brała udział w czasie wojny w oblężeniu Paryża przez Prusaków.
1871 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z powiatu nowogardzkiego wyemigrowało prawie 32 tyś. osób  /do 1910 r./
1872 0 0 Margrit Schlegel BRD Dekret o powołaniu nowej ustawy dotyczącej porządku publicznego powiatu. Koniec władzy policji i koniec prawa nadzoru nad gminami kraju przez właścicieli ziemskich.
1877 0 0 Margrit Schlegel BRD Zmiana Konstytucji Sądu. Sąd Powiatowy zostaje zlikwidowany. Powołano Sąd Okręgowy, któryi zostaje obsadzony dwoma sędziami.
1878 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wybudowanie nowego połączenia Nowogard - Maszewo.
1880 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Parcelę cegielni Zamule (niem. Buchholz Ziegelei) położoną w Dużym Lesie Bukowym zabudowano i oddano w dzierżawę. Obecnie nie ma po niej najmniejszego śladu.
1880 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Zbudowano budynek przy ul. Blacharskiej składający się z 3 mieszkań.
1881 0 0 Margrit Schlegel BRD Rozpoczęcie budowy linii kolejowej od strony tamy na trasie Naugard/Kolberg ( Nowogard - Kołobrzeg).
1882 0 0 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice Do Nowogardu dociera pierwszy pociąg parowy.
1882 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddano do użytku linię kolejową łączącą miasto ze Szczecinem. 
1882 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Połączenie kolejowe Dąbie - Goleniów - Nowogard - Kołobrzeg.
1882 0 0 Wiad. Zach.12/73 Miasto uzyskało połączenie kolejowe, wybudowano wieżę ciśnień, dworzec kolejowy, domy dla kolejarzy.
1883 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Niemiecka Kolej Rzeszy wybudowała budynek stacyjny, magazyn i spedycję towarów przy ul. Dworcowej.
1883 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Udostępnienie kolei dla ruchu pasażerskiego w maju 1883 r.
1886 0 0 Dz.N. nr 6/95 Zbigniew Miler Wzniesiono nowy budynek szkolny na rogu ulicy Luboszan i NMP, posiadał status Szkoły Wyższej a następnie Szkoły Średniej.
1886 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Szkoła otrzymała nowy budynek - uczęszcza do niej 228 uczniów.
1886 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wzniesiony budynek szkolny znajdował się przy ul.-/obecna nazwa/ Luboszan i ul. NMP.
1889 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wybudowano gmach poczty - w rynku i budynek szpitala w podmiejskim lesie.
1890 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Przy ulicy Dworcowej nr 2 wzniesiono budynek dla urzędników Rzeszy Niemieckiej Kolei.
1890 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wzniesiono nowy hotel, który padł ofiarą ognia w marcu 1945 r.
1890 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Zbudowano Urząd Skarbowy przy ul. Goleniowskiej (3-go Maja).
1890 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddano do użytku budynek dla władz powiatu.
1890 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zbudowano budynek mieszkalny dla urzędników kolei - obecnie ul.Ofiar Katynia nr 2 (Dworcowa).
1890 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zbudowano przy ul. Golnowstrasse /Goleniowskiej / biurowiec Urzędu Skarbowego.
1892 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1910 r. uległy zniszczeniu szczątki nagrobków hrabiowskich.
1892 7 30 St. Rzeszowski Kronika cz. I Magistrat Nowogardu przyznał honorowe obywatelstwo Kanclerzowi Rzeszy Otto von Bismarck.
1895 0 0 Dz.N.4/95 Zbigniew Miler Wybudowano Rzeźnię Miejską przy ul.  Wojska Polskiego. (Garten Strasse).
1895 0 0 Margrit Schlegel BRD Rozbiórka starego ratusza  stojącego na środku placu centralnego miasta.
1896 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Oddano do użytku szosę Nowogard - Błotno.
1897 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na rynku miejskim wystawiono pomnik Kanclerzowi Rzeszy von Bismarck'owi.
1898 0 0 Dziennik Nowogardzki 55/539 Zbigniew Miler Po rozebraniu starego ratusza umieszczono armatę na młodszej lawecie, postawiono obok pomnika Bismarck'a. Powszechnie nazywano     "ARMATĄ SCHILL'A".
Kalendarium  2  
wstecz... dalej...