strona 2
1627 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bogusław XIV zostaje zmuszony do udzielenia zgody na zakwaterowanie wojsk cesarskich Wallensteina.
1627 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wprowadzenie kontrybucji pieniężnej dla wojska stacjonującego w mieście.
1628 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1639 r.  prawie cała ludność wymarła na skutek zarazy.
1628 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kwateruje kompania wojskowa, która jest na wyłącznym utrzymaniu mieszkańców Nowogardu.
1628 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z winy żołnierzy powstaje pożar, który niszczy połowę zabudowy miasta - w tym 65 domów mieszkalnych.
1630 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Wprowadzone zostały dystrykty obejmujące domeny i dobra rycerskie.
1630 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W sierpniu wojska szwedzkie zajęły Nowogard.
1630 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wprowadzone były dystrykty domeny i dobra rycerskie.
1631 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Martin Schenecke - Polak.
1633 12 0 G.Sz.58/77 Od 1633 do 1733 r. trwa przebudowa kościoła Mariackiego.
1635 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwsze  powroty wojsk pruskich - cesarskich w okolice Nowogardu.
1637 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Po śmierci Bogusława XIV Nowogardem włada książę Bogusław Croy d'Archat - potomek Gryfitów po kądzieli.
1637 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Umiera Bogusław XIV ostatni książę dynastii słowiańskiej Gryfitów.
1637 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Okres gwałtów, rabunków i zmagań wojennych obu wojsk tj. szwedzkich i Wallensteina /do 1638 r./.
1638 0 0 G.Sz.254/65 Epidemie chorób zakaźnych, przechodzących przez Europę nie oszczędziły miasta "czarna śmierć" poważnie przetrzebiła ludność.
1638 0 0 Kronika Lawerentza Ponowny wybuch epidemii dżumy podczas wojny 30 letniej (1618-1648)  przeżyło około 300 mieszkańców, z tego tylko 7 małżeństw.
1638 0 0 Margrit Schlegel BRD Ponowny wybuch epidemii dżumy podczas wojny trzydziestoletniej 1618-1648 r. Przeżyło 200 do 300 mieszkańców z tego tylko 7 małżeństw.
1638 0 0 Prog.TMZN Nowogard nawiedza zaraza, przy życiu pozostało zaledwie 200 - 300 mieszkańców.
1638 0 0 St.Rzeszowski       Nowogard i  okolice Do 1639 r.  blisko 1000 mieszkańców Nowogardu wymarło od zarazy przywleczonej tu przez żołnierzy szwedzkich.
1638 0 0 St.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Morowe powietrze zwane "czarną śmiercią" wyniszczyło prawie całą ludność miasta.
1638 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Pożar miasta. Zniszczenia różnych partii miasta.
1638 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1639 r.  spośród 850 mieszkańców, zaraza zabiera aż  650 ludzi, którzy zmarli w Nowogardzie.
1638 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Liczne napady i plądrowanie wsi powiatu nowogardzkiego, spalono wieś Godowo.
1638 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Spadek liczby ludności  wskutek "czarnej śmierci", dżuma, ospa, trąd, choroby weneryczne.
1638 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Nowogardzie, Maszewie i Dobrej istnieją szpitale i cmentarze "trędowatych".
1638 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wielki głód, epidemie, zaraza oraz liczne pożary wywołane przez pijane żołdactwo.
1638 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wielki pożar niszczy prawie całe miasto, choroby dopełniły klęski miasta.
1638 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wojska szwedzkie obrabowały kościół w czasie wojny 30 - letniej.
1640 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Pożar miasta. Zniszczenia różnych części miasta.
1640 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ponowny wielki pożar niszczy resztę miasta, ocalał tylko kościół, probostwo i szkoła.
1640 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Szwedzi kwaterują ponownie w świątyni nowogardzkiej.
1640 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 214 osób.
1641 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Umieszczony w kościele ołtarz był rzeźbiony ( prawdopodobnie) przez księcia pomorskiego Barnima XI.
1641 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uratowany z pożaru na Podlesiu ołtarz umieszczono w prezbiterium.
1648 0 0 Margrit Schlegel BRD Traktat Pokojowy z Munsteru. Rozbiór Pomorza: Szwecja otrzymuje Vorpommern, Stettin, i pas ziemi na wschód od Odry (Gollnow), Brandenburgia  otrzymuje Hinterpommern, między innymi biskupstwo Kamień.
1648 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Rozbiór Pomorza Zachodniego, krótkotrwała okupacja szwedzka zakończona ucieczką Szwedów przed wojskami hetmana Czarnieckiego.
1648 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zawarty pokój Westfalski kończy wojnę 30 letnią, wolno normalizuje się życie w Nowogardzie.
1653 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przez Godowo biegnie pierwsza linia granicy - blizna rany krwawiącej na ciele rozdartego Pomorza Zachodniego. ( Brandenburgia - Szwecja ).
1653 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Całe dziedzictwo Gryfitów dzieli się na dwie strefy między dwoma zaborcami Brandenburgą i Szwecją.
1653 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Dwa okna w kościele ozdobiono kolorowymi malowidłami - fundatorzy Piotr i drugi  Jan Uciech
1653 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Granica przebiega na mostku Gowiennicy na szosie łączącej Nowogard z Godowem.
1653 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rzeczka Gowiennica staje się "po wsze czasy" graniczną rzeką Brandenburgii i Szwecji.
1655 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Wojska szwedzkie Karola Gustawa maszerują przez Nowogard w kierunku Wielkopolski.
1655 0 0 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice Przez miasto przechodzą wojska Karola Gustawa maszerujące w kierunku Wielkopolski.
1655 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przez Nowogard przechodziła  armia Stefana Czarnieckiego.
1655 0 0 Wiad.Zach.12/73 Miasto niszczą wojska szwedzkie.
1657 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Lekko zbrojni kawalerzyści i kozacy Stefana Czarnieckiego zdobywają "wilczą twierdzę" Ebersteinów w Błotnie.
1657 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska W mieście pojawił się silny podjazd korpusu wojsk Stefana Czarnieckiego - lekko zbrojna kawaleria i kozacy.
1657 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Wojska Stefana Czarnieckiego po zdobyciu "wilczej twierdzy" podążyły  w kierunku Kamienia Pom.
1657 0 0 Prog.TMZN Miasto witało żołnierzy Stefana Czarnieckiego (?).
1657 0 0 St.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Jesienią przez Nowogard w kierunku Błotna przechodzi podjazd polskich lekkich formacji konnych.
1657 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Peter Wiese - Polak).
1657 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Mkną zagony polskiej jazdy hetmana Stefana Czarnieckiego po granicy wytyczonej przez zaborców.
1657 0 0 Wiad.Zach12/73 Przez miasto przechodzą oddziały hetmana Czarnieckiego -  ścigające Szwedów.
1658 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Po odejściu wojsk Czarnieckiego za Odrę na Pomorzu Zachodnim znów kwaterują brandenburczycy.
1660 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ołtarz z Podlesia powrócił na pierwotne miejsce po odbudowaniu tam kościoła.
1663 0 0 Margrit Schlegel BRD Od 1274 do 1663 r. Nowogardem rządził ród Ebersteinów , a więc przez 389 lat.
1663 0 0 Margrit Schlegel BRD Wymiera hrabiowski ród Ebersteinów.
1663 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1684 r. rządził Nowogardem d ' Archot (Croy) zniemczony potomek piastowski z rodu Gryfitów.
1663 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wraz ze śmiercią Ludwika Krzysztofa wymiera ród Ebersteinów.
1663 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wymiera ród Ebersteinów.
1664 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto nosi nazwę : NAUGARDTEN
1675 0 0 Margrit Schlegel BRD Grabież miasta przez wojska szwedzkie, zostaje zniszczony zamek Ebersteinów.
1675 0 0 Margrit Schlegel BRD Wojska szwedzkie pod dowództwem Wrangela niszczą miasto, plądrują, palą, gwałcą i dokonują zupełnego spustoszenia w mieście i okolicy.
1675 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Wielki pożar. Totalne zniszczenia miasta.
1675 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Spłonął zamek, stając się (wg. słów kronikarza)  "siedzibą puszczyków i szczurów") na okres stu lat.
1675 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kościół nowogardzki ponownie zostaje obrabowany przez Szwedów.
1684 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Umiera Bogusław Croy d'Archat, Nowogard zostaje zagarnięty przez Brandenburgię.
1684 0 0 Margrit Schlegel BRD Po śmierci księcia von Croy hrabstwo stało się domem elektorskim, zamek stał się siedzibą urzędu administracyjnego.
1684 0 0 Prog.TMZN Lenno wygasa po śmierci Księcia Bogusława Croy d'Archot - potomka po kądzieli słowiańskiej dynastii Gryfitów.
1684 0 0 Wiad.Zach.12/73 Po śmierci ostatniego z Gryfitów Nowogard należy do Brandenburgii.
1686 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Świątynia po remoncie nabiera charakteru budowli sakralnej obrzędu protestanckiego.
1690 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Dystrykty zaczęły nosić nazwę POWIATÓW na ich czele stanęli dyrektorzy.
1691 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zwrot Maszewa i przyłączenie Dobrej - początki tworzenia powiatu nowogardzkiego.
1695 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Trzecie okno szklane funduje Jurgen Strutzke (Strucki lub Strudzki ?).
1699 0 0 G.Sz.254/65 Pożoga miasta powoduje ogromne straty.
1699 0 0 Kronika Lawerentza Nowogard (Naugard) zostaje zniszczony przez wielki pożar.
1699 0 0 Margrit Schlegel BRD Nowogard został zniszczony przez wielki pożar.
1699 0 0 Margrit Schlegel BRD Wielki pożar niszczy w ciągu trzech godzin prawie całe miasto, które posiadało dachy pokryte słomą. Po pożarze nakazano krycie dachów tylko dachówką.
1699 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Największe straty spowodowała pożoga, która zmieniła miasto w morze gruzów i popielisk.
1699 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W czasie wielkiego pożaru miasta,  kościół ucierpiał nieznacznie.
1699 6 4 St. Rzeszowski Kronika cz. I W czasie wielkiego pożaru płonie całe archiwum wraz z nadanymi przywilejami cechowymi.
1700 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bory Czermnickie sięgają do brzegów nowogardzkiego jeziora.
1700 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Prawdopodobna data posadzenia 2 cisów, które łączone są  legendą z Bolesławem Chrobrym.
1701 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Cmentarz grzebalny został przeniesiony poza linię murów miejskich w okolicę dzisiejszej ul. Wojska Polskiego.
1701 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W XVIII  w. otynkowano ściany zewnętrzne kościoła na kolor różowy.
1704 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Wiese - Polak.
1709 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W lasach nowogardzkich przebywali partyznci Stanisława Leszczyńskiego.
1710 0 0 Kronika Lawerentza Założenie pierwszego cechu rzemieślniczego rzeźników i piekarzy.
1710 0 0 Margrit Schlegel BRD Powstają zrzeszenia rzemieślnicze cech rzemiosła rzeźników i piekarzy.
1711 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler Skarb państwa nagrodził gildę strzelecką za prowadzony odstrzał wilków i innych szkodników - bractwo otrzymało premię pieniężną.
1711 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler W mieście istnieje browar państwowy oraz 12 browarów prywatnych.
1720 0 0 Kronika Lawerentza Zostaje zawarty Sztokholmski Traktat Pokojowy (Wojna Nordycka), Nowogard (Naugard) staje się miastem garnizonowym.
1720 0 0 Margrit Schlegel BRD Sztokholmski Traktat Pokojowy (Wojna Nordycka), miasto staje się garnizonem wojskowym.
1723 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Schonich - Niemiec.
1724 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/492 Z.Miler Majątki księcia Ernesta Bogusława von Croy były zarządzane przez królewskiego podskarbiego, potem zaś domenę lektorską przekazano w dzierżawę generalną.
1724 0 0 Kronika Lawerentza Nowogard / Naugard liczy w tym czasie 600 mieszkańców.
1724 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Do okręgu nowogardzkiego przyłączono powiat Dewitzów - panów miasteczka Dobra.
1724 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Do władz miejskich zaliczano: burmistrza, sędziego, sekretarza, 2 senatorów, szafarza finansowego.
1724 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Ujednolicenie administracji terytorialnej w brandenburskiej części Pomorza.
1724 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto liczy 600 mieszkańców.
1724 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ujednolicenie administracji terytorialnej ,  powstaje powiat Dewitzów Nowogard -Dobra.
1729 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Friedrich Schadewitz - Polak.
1730 0 0 Kronika Lawerentza Otwarcie pierwszej apteki.
1730 0 0 Kronika Lawerentza Zniesienie przez dekret królewski zwyczajów katolickich.
1733 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Schrotter - Niemiec.
1734 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest P. Baumann - Niemiec.
1739 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Na pieczęciach miejskich Nowogard posiada napis: "NOVOGARDG"
1740 0 0 Kronika Lawerentza Zaczęto  sadzić nową roślinę uprawną - jest to KARTOFEL / ziemniak.
1740 0 0 Margrit Schlegel BRD Wprowadzana jest uprawa nowej rośliny - ziemniaka.
1740 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Liczba ludności miasta wynosiła 658 osób.
1740 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest C.F. Zimmerman - Niemiec.
1740 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kościół posiada drewnianą dzwonnicę z heblowanych desek.
1740 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 658 osób.
1742 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do kościła zakupiono dwa świeczniki cynowe ze sceną ukrzyżowania.
1751 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Na pieczęciach miejskich Nowogard posiada napis: "NEOGARDT"
1751 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na pieczęci miejskiej  jest  również napis: " Neogard ".
1752 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Ruhl - narodowość nie ustalona.
1756 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowy teatr wojenny, zwany "wojną 7-letnią",  dociera też do Nowogardu.
1760 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest G. Kuhl - narodowość nie ustalona.
1761 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard przejściowo dostaje się w ręce wojsk rosyjskich. Jest zmuszony zapłacić kontrybucję.
1761 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ocalały tylko budynki wewnątrz murów miejskich, Prusacy częściowo zniszczyli  kościół.
1761 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W listopadzie Prusacy ponownie zajęli miasto, spalili 21 stodół, spustoszyli mienie mieszkańców.
1763 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Na pieczęciach miejskich Nowogard posiada napis: "NEOGARIE"
1763 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Budowa 5 studni publicznych, ułożenie bruku, budowa zajazdów dla podróżnych (do 1790 r.).
1763 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Poltzius - Polak.
1763 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na korespondencji widnieją nazwy miasta: " Neuwgarten" i " Newgarten".
1763 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zaczęła funkcjonować dość regularnie poczta,       udoskonalana do 1790 r.
1763 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zbudowano faktorię solną, dochody z niej czerpało wyłącznie państwo budowa trwała do 1790 r.
1764 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto Nowogard liczy 147 budynków mieszkalnych.
1764 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Niewielki przyrost mieszkańców, ale znaczny wzrost liczby bydła i owiec./ w okresie do 1780 r./
1766 0 0 Kronika Lawerentza Budowa nowej szkoły.
1766 0 0 Margrit Schlegel BRD Rozpoczęto budowę nowej szkoły.
1766 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na skutek surowych przepisów poprawiły się warunki sanitarne i stan bezpieczeństwa  p.poż.
1766 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Szkoła parafialna otrzymuje osobny budynek.
1766 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Szkoła uczyła czytać, pisać, historii biblijnej oraz matematyki.
1767 0 0 G.Sz.238/77 Z powodu ścieków rozwiniętego przemysłu garbarskiego w jeziorach nowogardzkich systematycznie zaczynają ginąć ryby. Zapada decyzja o likwidacji garbarstwa w mieście.
1770 0 0 S.Rzeszowski       Nowogard i okolice Ludność miasta wynosi zaledwie 726 osób.
1771 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ludność powiatu Nowogard i Dobra liczy około 9 tyś.- dusz.
1775 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Martin Lange - narodowość nie ustalona.
1782 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard posiada już 50 rzemieślników w 28 zawodach.
1782 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 868 osób.
1783 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Działa Manufaktura Kameke /Kamyk/ z 11 krosnami tkackimi.
1784 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Linden - Niemiec.
1784 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 857 osób.
1793 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na pieczęciach miejskich widnieje nazwa "Novogardia".
1794 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 998 osób.
1796 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ogólna suma budynków mieszkalnychwynosi 176.
1798 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard liczy 1018 mieszkańców oraz 200 wojskowych z rodzinami.
1798 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard posiada trzech kupców handlujących  towarami zamorskimi.
1800 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto nosi nazwę: NAUGARDT  z  "dt" na końcu .
1800 0 0 Margrit Schlegel BRD Powstają pierwsze zakłady przemysłowe: sukiennictwo, garbarstwo, fabryka skór.
1800 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ułani i fizylierzy Henryka Dąbrowskiego przechodzą przez powiat i miasto Nowogard.
1805 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Załamanie feudalno-militarnej potęgi Prus jest dla miasta nową katastrofą.
1806 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska W czasie pomorskiej ofensywy wojsk napoleońskich działali emisariusze i wywiadowcy pułk. Garczyńskiego.
1806 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Wojska gen. Teulie i gen. Bonfantiego stoczyły 2 dniową krwawą bitwę z oddziałem pruskim por. F. Schille.
1806 0 0 Publikacja  książkowa "Bismarck" Ferdynand Bismarck poślubił mieszczkę Wilhelminę Mencken, córkę tajnego radcy.
1806 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrz Nowogardu oskarża Schilla przed władzą królewską o grabierze.
1806 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Obrona twierdzy kołobrzeskiej przez armię pruską, w której służyli też Polacy do 1807 r.
1806 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wkroczenie armii Napoleona na Pomorze Zachodnie, w tym i w rejon samego miasta.
1806 12 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W samym mieście Nowogard zamieszkuje 966 osób.
1807 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Czteromiesięczny pobyt wesołych Włochów kosztował kasę miejską w Nowogardzie krocie, rachunki kapitana Sussini opiewały na sumę 888 talarów,  które przetrwonił w gospodzie "Złote Winogrona".
1807 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Komendantem garnizonu jest kapitan piechoty włoskiej Sussini, znany  jako miłośnik płci pięknej.
1807 0 0 Kronika Lawerentza Ferdynand von Schill broni miasta i zamku przed wojskami Napoleona.
1807 0 0 Kronika Lawerentza Wojska francuskie Napoleona zajmują miasto, Nowogard/Naugard staje się miastem garnizonowym cesarza.
1807 0 0 Margrit Schlegel BRD Ferdinand von Schill i jego dragoni opóźniają - poprzez obronę miasta i zamku - ofensywę francuskich wojsk na twierdzę Kołobrzeg. Wojska francuskie zajmują miasto, które zamienia się w garnizon cesarski.
1807 0 0 Prog.TMZN Legia Północna Henryka Dąbrowskiego wyzwoliła Nowogard.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1812 r.  napływa ludność francuska  spośród żołnierzy napoleońskich po odwrocie spod Moskwy.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Gen. Teulie po zwycięskiej walce zabrał do Francji z kościoła stare chorągwie hrabiowskie.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Hugo Kołłątaj zabiega o przyłączenie miasta do Księstwa Warszawskiego.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na rynku ustawiono działo "armatę Schilla" dla uczczenia pamięci obrony Nowogardu.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard jest główną bazą korpusu Schilla, a garnizon liczy 1000 żołnierzy.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I ( Polak ?) Schill z wojska pruskiego zaopatrywał się w pieniądze i prowiant w Nowogardzie.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przez powiat maszerują na Kołobrzeg oddziały włosko - francuskie i polskie oddziały armii napoleońskiej.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Tutejsze tereny zostają zajęte przez wojska napoleońskie, - legia wojsk francuskich, polskich i włoskich.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W sąsiedztwie kościoła rozegrała się bitwa między Prusakami a wojskami napoleońskimi.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wielu uciekinierów francuskich wchodzi w związki  małżeńskie z miejscową ludnością.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Władze napoleońskie przywróciły Nowogardowi jego dawną pozycję, znaczenie miasta na trasie Szczecin - Kołobrzeg.
1807 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z okresu osiedleńczego Francuzów pochodzi nazwa: "cmentarza francuskiego" w Nowogardzie.
1807 0 0 Wiad.Zach.12/73 Zabrane z kościoła chorągwie znajdują się nadal w muzeach francuskich.
1807 2 15 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wojska Napoleońskie stoczyły z Prusakami bitwę o Nowopgard.
1807 2 15 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wojska Henryka Dąbrowskiego - Legion Północny  w bitwie z Prusakami zdobywają  Nowogard.
1807 2 15 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Żołnierze Polskiej Legii Północnej, wspólnie z Włochami i Francuzami zdobyli szturmem Nowogard, wypędzając stąd oddziały pruskie pod dowództwem Schill'a.
1807 2 15 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wojska Henryka Dąbrowskiego - Legion północny  w bitwie z Prusakami zdobywają  Nowogard
1807 2 16 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler Partyzanci Schilla zaatakowali garnizon Stargardu Szczecińskiego, jednakże plany ich zostały wcześniej zdradzone i Francuzi z łatwością odparli pruskie natarcie.
1807 2 16 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler Pod dowództwem porucznika Fabe naprawiano stare umocnienia na zamku nowogardzkim. Tam też Schill odbył naradę wojenną,  na której odebrał nominację królewską na rotmistrza. Porucznik von Falkenhhayn dowodził przydziałem kwater na terenie miasta.
1807 2 16 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler Wykrwawiony Korpus Ochotniczy Schill'a, straciwszy 80 żołnierzy wycofał się pośpiesznie do Nowogardu, gdzie przed pościgiem poczynił zabezpieczenia obronne miasta.
1807 2 17 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler Korpus Ochotniczy w wyniku walki stracił 50 ludzi, lecz wziął do niewoli 80 Francuzów.
1807 2 17 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler O godz.14.oo od strony Bramy Stargardzkiej nastąpił atak 1600 żołnierzy francuskich pod dowództwem pułkownika Bonfanti,ego.
1807 2 17 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler Po kilkugodzinnej walce wojska francuskie wycofały się, w pościgu Schill zdobył 50 jeńców. Został również ponownie ranny.
1807 2 17 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler Po zaciętej i straszliwej walce na ulicach miasta ( Szerokiej, Rynku, Gryfickiej) wojska Schill'a zostały wyparte z miasta. Jedynie 20 żołnierzy zdołało zbiec do twierdzy - zamku Ebersteinów, inni polegli lub zostali odrzuceni w stronę Żabowa.
1807 2 17 Dziennik Nowogardzki nr.55/539         Z. Miler Zamku broni osobiście Schill ze swoimi oficerami Fabe i von Petersdorff i niewielką ilością żołnierzy.
1807 2 17 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wycofanie się z Nowogardu wojsk Pruskich.
1807 2 18 Dziennik Nowogardzki 55/539 Zbigniew Miler Nowogard zostaje zdobyty przez wojska francuskie w sile 4000 żołnierzy pod dowództwem generała FEULIE, przy wsparciu 14 ciężkich dział, 2 włoskich pułków piechoty pod dowództwem Bonfantiego.
1807 2 18 Dziennik Nowogardzki 55/539 Zbigniew Miler Tuż przed kapitulacją Prusacy wrzucili do jeziora jedną armatę oraz torbę wraz z 1000 talarów. Pieniądze leżą gdzieś na dnie jeziora Grodzkiego.
1807 2 18 Dziennik Nowogardzki 55/539 Zbigniew Miler Według źródeł niemieckich zdobycie Nowogardu kosztowało Francuzów 350 zabitych i rannych oraz 3 działa. Francuzi ogłosili, iż Prusacy stracili 100 zabitych, 300 jeńców oraz 6  dział.
1807 2 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I W bitwie o miasto, straty francuskie: 350 zabitych i zniszczone 3 działa.
1807 2 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I W bitwie o Nowogard straty pruskie:  100 zabitych, 300 jeńców, zniszczone 6 dział.
1807 2 18 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wojska Napoleona zdobywają Nowogard,  (a w tym część chłopów zostają wymordowani).
1807 4 3 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wprowadzono stały garnizon okupacyjny, wojska włoskie dokonały gwałtów i grabieży.
1807 8 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Młody korsykański ppor. Marinetti zdobył serce Fryderyki Koch, a potem zabrał ją ze sobą na wyspę Morza Śródziemnego, był to najsłynniejszy romans XIX wiecznego Nowogardu.
1807 8 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/481 Z.Miler Szarmancki kapitan polecił wybudować na bukowej polance plac do tańców z ławkami, wzniesiono też podium dla orkiestry.
     
wstecz...   Kalendarium 2 dalej...