z20.htm    

Miasto w obiektywie Franciszka Karolewskiego.

 

Wiele ciekawych ujęć znajdziecie Państwo  w

„Kalendarium Nowogardu”.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Ulica 700-Lecia, armata z okresu wojny napoleońskiej – obecnie stoi przy pomniku

„Nieznanego Żołnierza”.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica Bankowa, oraz ulica Batalionów Chłopskich.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Miasto powiatowe przez kilka stuleci. Fotografie Nowogardu sprzed kilkunastu laty i  wcześniejsze można zobaczyć w jedynej tego rodzaju kolekcji, którą obejmuje właśnie „Kalendarium Nowogardu”.

 

        WRÓĆ                                                                  Dalej