00 Winterschule.htm

BUDYNEK SZKOŁY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 / Winterschule /

  Usytuowany na rogu ulicy Kilińskiego i Konstytucji 3 Maja. Zbudowany po 1911 roku przy nowo wytyczonej ulicy Kilińskiego na obszernej działce. Zadaniem szkoły było nauczanie dzieci wiejskich nowoczesnych metod rolniczych oraz sadowniczych. Zachowany do dziś obiekt pełni funkcje Szkoły Zawodowej.

Budynek posadowiony na fundamentach z kamieni granitowych zbudowany jest z cegły i otynkowany. Podpiwniczony, parterowy, przykryty dachami naczółkowymi z częściowo zagospodarowanym, poddaszem. Prostą masywną bryłę urozmaicają ryzality, naczółkowe dachy i forma drewnianej werandy od strony ulicy Kilińskiego. Budynek poprzedzony jest boiskiem. Jest kolejnym przykładem bryły o typowych dla Nowogardu proporcjach i formach dachów, które powinny być zachowane.

STRONA GŁÓWNA