00 Wieża ciśnień.  htm

WODOCIĄGOWA WIEŻA CIŚNIEŃ NR l

Usytuowana na terenie zabudowy kolejowej, w pobliżu dawnej parowozowni. Zbudowana około 1900 roku w formie czworobocznego ceglanego trzonu z nadwieszoną obudową zbiornika wzniesioną w konstrukcji ryglowej, która w ostatnim okresie została z przyczyn technicznych rozebrana. Wieża służyła do zaopatrywania parowozów w wodę trakcyjną. Obiekt reprezentował typ wieży wodociągowej w formie kolumny dwumodułowej, rzadko spotykanej na terenie Nadodrza.

Obiekt posiada opracowanie w formie karty ewidencyjnej wykonanej w 1992 roku przez dr S. Januszewskiego. Karta w zbiorach WKZ w Szczecinie.

 

WODOCIĄGOWA WIEŻA CIŚNIEŃ NR 2

Ul. Dworcowa

Usytuowana tuż przed budynkiem dworca kolejowego. Zbudowana około 1909 roku. Ceglana na planie koła w formie cylindra lekko zwężającego się ku górze z nadwieszonym zbiornikiem betonowym typu Barkhausena, przykrytego stożkowym daszkiem. W elewacji frontowej ostrołukowy portal. We wnętrzu stropy betonowe na stalowych dwuteownikach.

 

Dwa poziomy wnętrza części dolnej skomunikowane schodami stalowymi obiegającymi ściany. Wg. autora karty ewidencyjnej wieża należy do jednej z ciekawszych tego typu realizacji na terenie Nadodrza.

Obiekt posiada opracowanie w formie karty ewidencyjnej wykonanej w 1992 roku przez dr S. Januszewskiego. karta w zbiorach WKZ w Szczecinie.

STRONA GŁÓWNA