00 U Finansowy.htm

GMACH URZĘDU FINANSOWEGO

Usytuowany przy ob. ul. Konstytucji 3 Maja 14, nieopodal dworca kolejowego. Budynek ten wzniesiony został w 1890 roku jako siedziba Urzędu Finansowego. Obecnie mieści się tu Bank Spółdzielczy oraz inne instytucje..

Posadowiony na fundamentach z głazów granitowych, zbudowany jest z cegły ceramicznej i jest otynkowany. Założony na planie prostokąta, podpiwniczony, trójkondygnacyjny przykryty płaskim dachem dwuspadowym. Fasada akcentowana w części centralnej płytkim ryzalitem, podzielona jest symetrycznie prostokątnymi oknami ujętymi opaskami. Na poziomie I piętra okna zwieńczone trójkątnymi naczółkami. Wejście główne do wnętrza umieszczone w elewacji zachodniej.

 Budynek jest przykładem historyzującej architektury schyłku XIX wieku i należy do bardziej okazałych budowli w mieście. Kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków.

STRONA GŁÓWNA