00 Liceum

GMACH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

/BISMARCK SCHULE/

Usytuowany przy ulicy Wojska Polskiego 6 na terenie obszernej działki sięgającej przebiegu promenady. Budowany w dwóch etapach w latach 1923 - 1933. Położony w zespole złożonym z budynku szkolnego i hali sportowej. Szkoła zbudowana z cegły i otynkowana jest obiektem złożonym z dwóch skrzydeł usytuowanych względem siebie pod kątem prostym, o planie w kształcie litery L. Starszą część stanowi budynek ustawiony prostopadle względem ulicy Wojska Polskiego. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny,  przykryty dachem czterospadowym z pięcioboczną klatką schodową przy elewacji północnej, przykrytą dachem mansardowym. Skrzydło to zbudowane zostało w 1923 roku. Teren działki ogrodzono wówczas drewnianym płotem ustawionym na podmurówce ceglanej, otynkowanej z przęsłami zamontowanymi w słupkach ceglanych, tynkowanych. Elewacje podzielone prostokątnymi oknami z pasem płycin rozmieszczonych nad oknami parteru. Tę modernistyczną bryłę z funkcjonalnie urządzonym wnętrzem rozbudowano w 1932 roku o nowe skrzydło złożone z dwóch części, pierwszej stanowiącej przedłużenie budynku starego i drugiej zryzalitowanej załamanej pod kątem prostym. Tę część wzniesiono jako budowlę trzykondygnacyjną o podziałach elewacji identycznych jak w starszym budynku. Nad ryzalitem wzniesiono dodatkowe niskie piętro a całość przykryto dachem płaskim. Po południowej stronie szkoły rozciąga się dziedziniec, przy którego południowej granicy usytuowana jest sala gimnastyczna. Zbudowana w 1923 roku z cegły, otynkowana w formie niskiego długiego budynku przykrytego płaskim dachem dwuspadowym. Elewacje podzielone zostały dużymi prostokątnymi oknami. Cały zespół pełni swe funkcje do chwili obecnej. Architektura zewnętrzna i układ wnętrz nie uległy większym zmianom, natomiast zabudowana została zachodnia część dziedzińca, na którym wzniesiono nową hale gimnastyczną. Rozebrano też pierwotne ogrodzenie, które zastąpiono prostym metalowym płotem. We wnętrzu holu zachowała się mozaika przedstawiająca dwie antycznie ustawione stylizowane postaci gryfa i lwa. Obiekt kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków.

 

 

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA