00 Krochmalnia

ZESPÓŁ PRZEMYSŁOWY - KROCHMALNIA

Jeden z większych zakładów przemysłowych w mieście, usytuowany przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Fabryka zbudowana została w 1905 roku po zachodniej stronie dworca kolejowego, następnie rozbudowana została w okresie międzywojennym i w latach osiemdziesiątych XX wieku. W trakcie tych ostatnich prac zakład znany z ikonografii jako rozległy zespół wielu hal produkcyjnych o interesującej architekturze, został gruntownie przekształcony i pozbawiony historycznych form. Zmienione też zostały linie technologiczne.

Zespół odnotowany w zbiorczej karcie ewidencyjnej opracowanej w 1995 roku przez dr  S. Januszewskiego. Karta w zbiorach WKZ w Szczecinie.

STRONA GŁÓWNA